Park skulptura Sisak

Zbirku skulptura nastalih u sklopu Kolonije likovnih umjetnika Željezara Sisak čini 38 planski postavljenih i prostorno razmještenih skulptura kao sastavnog dijela industrijskog krajolika, radničkog stambenog naselja te parkovne arhitekture na otvorenom, javnom prostoru sisačkog naselja Caprag, koja svojom urbanističkom kompozicijom i strukturom čini važan i reprezentativan segment društveno-povijesne i kulturne baštine grada Siska. Sve skulpture su nastale tijekom trajanja Kolonije likovnih umjetnika Željezara Sisak u vremenu od 1971. do 1990. godine., a autori skulptura su mahom protagonisti suvremene hrvatske, kao i skulpture autora s prostora bivše Jugoslavije, nastale sedamdesetih i osamdesetih godina 20. stoljeća, te nekolicine umjetnika koji su primarno po svom akademski završenom usmjerenju slikari, ali su ostvarili raritetna kiparska rješenja. Osnovni materijal od kojeg su izrađene sve skulpture je čelik, često u kombinaciji s industrijski proizvedenim metalnim predmetima (cijevi, metalne ploče, dijelovi strojeva) nastalim u autentičnom okrilju Željezare Sisak. Specifičnost pojedinih skulptura u pogledu tehničke izvedbe je da su nastajale u suradnji s radnicima Željezare Sisak, te su na taj način skulpture odraz važnog društveno-povijesnog konteksta Kolonije, a to je »ambicija približavanja umjetnosti industrijskom radniku« kroz materijalizaciju »radnog zajedništva umjetnika i radnika« (što se doslovno realizira kroz postavljanje skulptura u javnom prostoru kao sastavnog dijela stambenih naselja u kojima su radnici živjeli). Skulpture sažimaju odlike postmodernističke estetike nove hrvatske skulpture 80-tih godina kroz reduciranu plastičku formu sa snažnim simboličkim i metaforičkim asocijacijama, obuhvaćajući amblematske primjere apstraktne kao i figurativne provenijencije hrvatskog kiparstva sedamdesetih i osamdesetih godina. Realizirane skulpture su odraz simptomatičnog i reprezentativnog umjetničkog izraza svakog od autora, te svojom brojnošću, monumentalnošću i aktivnim djelovanjem u prostoru predstavljaju značajno cjelovit i kompleksan mozaik hrvatskog suvremenog kiparstva. Zbirka skulptura nastalih u sklopu Kolonije likovnih umjetnika Željezara Sisak predstavlja vrijedan primjer cjelovite industrijske baštine koji obuhvaća urbanističku cjelinu tvorničkog kompleksa, stambenog naselja i parkova te na taj način čini značajan prilog valorizaciji kulturnih potencijala industrijske baštine u Hrvatskoj. Jedinstvenost zbirke skulptura nastalih u sklopu Kolonije likovnih umjetnika Željezara Sisak proizlazi iz specifičnog društveno-povijesnog i kulturološkog konteksta njenog nastanka, gdje ona svojim prostorno prepoznatljivim i kompaktnim obilježjima predstavlja umjetnički značajna ostvarenja suvremene hrvatske skulpture, te svjedoči o: gospodarskoj (industrijskoj) povijesti grada Siska; o odnosu i interakciji industrijskog postrojenja Željezare Sisak i šireg javnog komunalnog prostora; o fenomenu likovnih kolonija u kontekstu mreže kolonija i likovnih simpozija koji su se održavali na prostorima bivše Jugoslavije u vremenu 1970- 1989. godine, te njihovom utjecaju na artikulaciju i vizualni identitet prostora gdje se odvijaju; o valorizaciji prostornih praksi socijalizma kroz infiltraciju umjetničkog djela u svakodnevni život gledano u lokalnom, hrvatskom i širem europskom kontekstu.


Google karta: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=zLHxXG5CcDmI.kdbLr19N6150Tekst:
Podaci o skulpturama:
Fotografije:
Prijevod na engleski jezik: Izrada Google