DODIR | KONSTRUKCIJA ZBILJE I (RE)KONSTRUKCIJA SJEĆANJA

20. ožujka 2018., u 18:30h

Branko Lenić rođen je u Rijeci 1954. godine. Pohađao je školu crtanja i slikanja kod Romola Venuccija (1972-1976). Diplomirao je grafiku na Odsjeku za likovne umjetnosti Pedagoškog fakulteta u Rijeci. Bavi se grafikom, slikarstvom, konceptualnom i multimedijskom umjetnošću, instalacijom, land-artom, grafičkim dizajnom.

Izlagao je na četrdesetak samostalnih i stotinjak skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Sudionik je mnogih angažiranih akcija i manifestacija (socijalnih, humanitarnih, ekoloških). Za svoj rad dobio je desetak domaćih i inozemnih nagrada. Član je HDLU-a Rijeka. Ima status samostalnog umjetnika. Živi i radi u Rijeci.