Ritam i Emocija - Katarina Fabijanić i Kristina Mareković

Gradska galerija Striegl u okviru izložbenog programa organizira samostalne i skupne izložbe koje imaju za cilj prezentaciju i valorizaciju radova umjetnika sisačkog kruga. Zajednička izložba Katarine Fabijanić i Kristine Mareković dio je tog izložbenog programa gdje će umjetnice koje dijele zajednički atelier K&K u Sisku od 2013. godine po prvi put u ovakvoj formi predstaviti u Gradskoj galeriji Striegl kroz zajedničku izložbu. Katarina Fabijanić pripada generaciji umjetnica koje se izražava u mediju samostalnih objekata i prostornih grafika. Njezin habitus je geometrijska apstrakcija, koloritno bogata i prepoznatljiva. Boja daje tu mekoću, ritam i čaroliju. Kristina Mareković jasno vizualno i estetski pripada grupi umjetnica mlađe generacije, zagovarateljica realizma u slikarstvu. Slika slojevitim namazima. Odabir teme za njezino štafelajno slikarstvo je u njezinom fokusu i izrazito je duboko emocionalno proživljeno. Platna su pomno razrađena, svaki segment.

Koncepcijska okosnica izložbe pod nazivom Ritam i Emocija bit će njihova doslovna potraga za vizualnim sadržajima, koje se manifestiraju u zasebnim likovnim jezicima i likovnim tehnikama.