Likovna zbirka

Likovnu zbirku čine otkupljeni i donirani radovi sisačkih akademskih umjetnika Marijana Glavnika, Stjepka Rupčića, Alema Biočića, Ivana Marekovića, Branka Čačića, Marijana Crtalića i Ivana Novaka. Ta će se zbirka s vremenom proširivati.