Ured:
Ulica braće Čulig 2a, 44000 Sisak
Tel. (044) 522-255
Fax. (044) 522-256
info@galerija-striegl.hr


Trenutni izložbeni prostor:

Rimska ulica 11, 44000 Sisak

Ljetno radno vrijeme:
utorak - petak 10-19 sati
subota 9-13 sati

NOVA IZLOŽBENA LOKACIJA
GRADSKE GALERIJE STRIEGL

Kako bi Gradska Galerija Striegl, do uređenja i adaptacije 'Kuće Striegl', bila u mogućnosti vršiti svoju redovitu programsku i izložbenu djelatnost, te na taj način biti otvorena i dostupna javnosti, Grad Sisak je u svibnju 2011. godine unajmio prostor ukupne površine 150 m² na adresi Rimska ulica 11 u Sisku (karta). U novom prostoru Gradska galerija Striegl će redovito organizirati izložbe, kao i popratne programe.

Javna nabava

Financijsko izvješće

Preuzmite financijsko izvješće za 2017. godinu:

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017.

Preuzmite financijsko izvješće za 2016. godinu:

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016.

Preuzmite financijsko izvješće za 2015. godinu:

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015.

Preuzmite financijsko izvješće za 2014. godinu:

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014.


dokumenti

Ovdje možete preuzeti dokumente vezane uz javnu nabavu:

pdf - PLAN NABAVE 2018

pdf - PLAN NABAVE 2018 - dopuna

pdf - Izjava o nepostojanju sukoba interesa

pdf - Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 01.01.2017. – 31.12.2017.

pdf - Proračun Galerija

pdf - REGISTAR UGOVORA 0 JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENIH U 2017.g

pdf - REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE I NARUDŽBENICA sklopljenih u 2017. godini

pdf - PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

pdf - REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENIH U 2016. GODINI

pdf - PLAN NABAVE 2017

pdf - PLAN NABAVE 2016

pdf - registar ugovora o javnoj nabavi u 2014 godini

pdf - plan javne nabave za 2015.

pdf - procedura stvaranja ugovornih obaveza

pdf - procedura zaprimanja računa

pdf - plan nabave za 2014. godinu

pdf - plan nabave za 2013. godinu

pdf - izjava o sprečavanju sukoba interesa

pdf - plan nabave za 2012. godinu.

pdf - registar ugovora o javnoj nabavi          sklopljenih u 2012. i 2013.