Slavo Striegl/Grafike

12.01. – 27.01.2012.

Gradska galerija Striegl će započeti izložbenu sezonu 2012. godine izložbom koja će predstaviti izbor najznačajnijih radova iz grafičkog opusa Slave Striegla.

Izložba Strieglovih grafika je i program s kojim će Gradska galerija Striegl sudjelovati u manifestaciji ''Noć muzeja 2012.'', koja će se održati 27. 01. 2012., a galerija će na taj dan biti otvorena od 18 sati do jedan sat poslije ponoći.

»Izložba grafičkih otisaka Slave Striegla osobita je u odabiru svoje tehnike i time može biti sintezna kronološka rekapitulacija opusa, i može biti punktiranim uvidom u oblike i motive svojstvene njegovu umjetničkom rukopisu. Jer, stvarane su neprekinuto kronološki mapirajući čitavo njegovo stvaralaštvo. Predstavljaju se kao vrsni segment djela u kojemu je umjetnik - odabirom medija i tehnike, i povrh svega njegove specifične discipline - na izniman i sažet način pokazao senzibilitet za posebnost grafičkog izričaja. Ti ustvari rijetki, ali kontinuirano stvarani Strieglovi grafički otisci sačuvani u jedinstvenim primjercima, nikada mišljeni u serijama grafičkih otisaka i nakladama, već kao unikatni sažetak kompozicije i oblika - koji već u sljedećem otisku postaju inačica nove invencije - ostaju tako jedinstveno spremište njegove osjećajnosti i memorije, motivike i sadržaja. U istinskom smislu čine jedan oblik umjetničkog portfolia, oblik otisnutog ekstrakta oblikovne invencije i imaginacije. Nerijetko su preneseni kao krajnje reducirani znak, utisak i otisak recikliran i destiliran na grafičkoj matrici iz procesa stalnih bilježenja i skiciranja, slikanja i akvareliranja u "sjajnoj izdvojenosti" njegova umjetničkog stvaranja. Danas je ''sjaj Strieglove izdvojenosti'' poznat i čašćen. Ono što ga je u solipsizmu unutrašnjeg svijeta i prividnoj nepomičnosti opusa predstavljalo umjetnikom siščanskog genius loci, danas je u hrvatskoj umjetnosti dobilo jasne obrise iznimne likovne poetike.«

(iz teksta ''Grafički ekstrakti Strieglova opusa'', autorice Margarite Sveštarov Šimat)