Slavo Striegl/Izbor iz donacije

Izložba održana u galeriji Emanuel Vidović u Splitu
03.05. – 31.05.2007.

Uz izložbu 'Izbor iz donacije Striegl' u Galeriji Emanuel Vidović

Dio radova iz donacije Slave Striegla Gradu Sisku prezentiran na ovoj izložbi predstavljen je kroz male cjeline koje daju uvid u najistaknutija tematska područja i tehnike njegova stvaralaštva. Da bi se objasnilo najznačajnije o slikarstvu Slave Striegla, potrebno je ukazati na osnovne elemente koji njegovo djelo čine izuzetnim.

Većini svojih ulja, akvarela, crteža ili monotipija Striegl prilazi krokijem, isticanjem pokreta, karaktera i atmosfere; ili jednostavno određene radnje. To se očituje i u 'rukopisu' u širokim potezima i linijama koje nanosi temperamentno 'alla prima'. Nema strpljenja s puno sitnih linija graditi crtež, a kistom voli odmah povući široke plohe i nakon toga se poigrati oblicima. Strieglu odgovaraju tehnike koje zahtijevaju brz i promišljen rad, a bez previše korektura.

Bez suvišnog vjernog precrtavanja, bez suvišnih detalja, nastaju likovne bilješke 'na Strieglov način', njegovim viđenjem svijeta oko sebe.

Za Striegla je crtež, od samog početka, bio najvažniji način osobnog izražavanja i njegov najveći interes. Na crtežu on gradi svoju osobnost. Crtež je podloga svih ostvarenja, pa i onda kad eksperimentira s ekspresivnijim kolorističkim rješenjima ili kad dolazi na rub apstrakcije.

Kad se radi o boji, Strieglu odgovaraju odnosi bez velikih kolorističkih senzacija i bez čistih i otvorenih boja. Tako će ostati kroz cijeli njegov slikarski opus, s manjim odmacima i odstupanjima u pojedinim fazama njegovog umjetničkog stvaralaštva kada istražuje nove slikarske tehnike.

Pregledom svih likovnih tehnika u kojima se ovaj slikar okušao, kao i pri sagledavanju cjelokupnog njegovog stvaralaštva (od Akademije pa do unatrag nekoliko godina kada mu se vid znatno pogoršao), možemo zaključiti da akvareli zauzimaju istaknuto mjesto. U tehnici akvarela Striegl, naime, podjednako staloženošću i spontanošću kontinuirano i s posebnim interesom ostvaruje izvanredno vrijedne likovne kreacije.

U izboru motiva za svoja djela Striegl nije nipošto ograničen. Zanima ga sve što vidi i što ga trenutno impresionira: detalji iz prirode, grada i života, svakodnevne situacije. Striegl je slikar koji ne traži motiv; njemu se motiv nameće, on ga nalazi. Jedan od možda najznačajnijih segmenata njegova djela, uz sisačke vedute i slike posavskog krajolika, svakako je njegovo majstorsko slikanje životinja; bilo da se radi o crtežima kada ih 'portretira' s dva - tri poteza olovkom, perom, kredom i kistom, ili o njegovim akvarelima i uljima, kada životinje postavlja u maglovite posavske pejzaže, u određene atmosferske ugođaje ili situacije.

Striegl je svjestan modernih tokova umjetnosti, ali je kod njega jači nagon, izazov konkretne reakcije, potreba živog izraza, on doživljava poetiku Kupe koja vrluda, vrbike, životinje, grad, most, ljude. Iz tih elemenata Striegl određuje i otvara svoj put zasnovan na zanosu i osjećaju, zadržavajući sličnu gamu i tematiku kroz čitav svoju opus.

Zoran Burojević