UNUM MOMENTUM A.Saška Mutić


Kamera i teatar idu jedan uz drugog. Fotografija (pokretna i nepokretna slika) i teatar, neodjeljivo su povezani. Fotografije A. Saške Mutić posvećene su fotogeničnosti teatra i zaustavljanju trenutka, koji je po samoj prirodi teatra kao medija, nemoguće reproducirati.

Saznajte više.